Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Joi 23 Martie 2023 - 14587
Aspecte de pe agenda ISJBN si implicit a invatamantului bistritean.

1. Gradatii de merit.  https://www.isjbn.ro/index.php/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022

Calendarul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2022

 

- Perioada: 18-19 aprilie 2022 - Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate.

 

- Perioada: 20 - 21 aprilie 2022 - Aprobarea numarului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in baza hotararii comisiei paritare. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant de catre inspectoratul scolar in teritoriu.

 

- Perioada: 2 - 16 mai 2022 - Depunerea de catre candidati a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

 

- Perioada: 17 - 20 mai 2022 - Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, in cazul Palatului National al Copiilor.

 

- Perioada: 23 mai - 8 iunie 2022 - Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate; verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit; aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestei liste la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei dupa aprobarea de catre comisia de evaluare, in cazul Palatului National al Copiilor.

 

- Perioada: 8 - 10 iunie 2022 - Depunerea/Transmiterea contestatiilor privind punctajul acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite.

 

- Termen: pana la 22 iunie 2022 - Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii, validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei, in cazul Palatului National al Copiilor.

 

- Termen: pana la 30 iunie 2022 - Inaintarea la Ministerul Educatiei a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit.

 

- Termen: pana la 8 august 2022 - Emiterea ordinului ministrului educatiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit.

2. Au fost centralizate si inaintate ME cereri din partea primariilor pentru 124 de microbuze electrice.

Microbuzele vor fi achizitionate de catre Ministerul Educatiei prin PNRR

 

3. Incepand de saptamana viitoare se vor desfasura evaluarile nationale pentru clasele a II-a, a IV-a si a VI-a

CA L E N D A R U L

de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2021—2022

1. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a — EN II:

Scris — Limba romana — 10 mai 2022

Scris — Limba materna — 10 mai 2022

Citit — Limba romana — 11 mai 2022

Citit — Limba materna — 11 mai 2022

Matematica — 12 mai 2022

Scris-Citit — Limba romana pentru minoritatile nationale — 13 mai 2022

2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:

Limba romana — 17 mai 2022

Matematica — 18 mai 2022

Limba materna — 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a — EN VI:

Limba si comunicare — 25 mai 2022

Matematica si Stiinte ale naturii — 26 mai 2022

4. TITULARIZARE 2022

De luni, 9 mai, incep inscrierile pentru concursul de titularizare in invatamant

https://www.isjbn.ro/ro/mobilitatea-personalului-didactic/titularizare

S-au organizat 3 centre de inscriere

  ? Centrul de inscriere nr.1 Colegiul National "Petru Rares" Beclean Adresa: Str. Obor, nr.83 Tel: 0263343190

? Centrul de inscriere nr.2 Colegiul Tehnic INFOEL Bistrita Adresa: Str. Calea Moldovei, nr.20 Tel: 0263211573

? Centrul de inscriere nr.3 Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud Adresa: Str. Granicerilor , Nr.2 Tel: 0263360763 

Alte informatii utile

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2022-05/Informa%C8%9Bii%20concurs%20na%C8%9Bional%20de%20ocupare%20a%20posturilor%202022.pdf

 

 

Multumesc!

prof. Cristian Nicula

0 comentarii315 vizualizări09 mai 2022
rss 2.0
rss 2.0