Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie - Drept Joi 16 Septembrie 2021 - 14587
Modificarile aduse infractiunilor silvice .

Modificarile aduse infractiunilor silvice prin Legea nr. 197 din 07.09.2020 pentru modificarea Codului Silvic. Fapta de taiere ilegala si/sau furt de arbori, va constitui infractiune indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat, chiar si in cazul taierii si/sau sustragerii unui singur arbore. Totusi, "modificarile aduse infractiunilor prevazute in Codul silvic, nu sunt suficiente pentru a descuraja si reduce activitatile infractionale de acest gen." este de parere Ioana Zorila, avocat Iordachescu & Asociatii.

CLUJ-NAPOCA, 10 Noiembrie 2020: Exploatarea ilegala a materialului lemnos reprezinta o problema majora cu care tara noastra se confrunta de mult timp, combaterea acestui fenomen devenind o prioritate deosebita a autoritatilor in ultima perioada. 

 Astfel, in incercarea de a stopa acest fenomen, a fost adoptata Legea nr. 197 din 07.09.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial  nr. 823 din data de 08.09.2020, legiuitorul prevazand o serie de modificari in cazul infractiunilor silvice, pe care le vom prezenta in continuare.

 

I. Infractiunea de distrugere de material lemnos din fondul forestier national (art. 107 Cod silvic)

 

Potrivit noilor reglementari, art. 107 alin. (1) prevede ca ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvica si se pedepseste, in aceasta situatie modalitatea de sanctionare ramanand nemodificata.

 

Dupa alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹) care prevede ca taierea fara drept de arbori din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvica si se pedepseste dupa cum urmeaza:

 

a)     cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului produs este de pana la 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;

b)     cu inchisoare de la un an la 3 ani, daca valoarea prejudiciului produs este cuprins intre limita prevazuta la lit. a) si de cel mult 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa la data constatarii faptei;

c)     cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.

 

Infractiunea are si variante agravate, care nu au suferit modificari, cu exceptia partii introductive a alin. (2) al art. 107 Cod silvic, care prevede faptul ca limitele speciale ale pedepselor prevazute la alin. (1) si (1¹) se majoreaza cu jumatate, in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a)     de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica ori paralizanta;

b)     in timpul noptii;

c)     in padurea situata in arii naturale protejate de interes national;

d)     de personal silvic.

 

Tentativa la infractiunea prev. de art 107 Cod silvic este posibila si se pedepseste potrivit alin. (3) al aceluiasi articol. In continuare, dupa alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), care prevede ca prejudiciile inevitabile constatate de catre personalul silvic abilitat, ca urmare a activitatilor autorizate de exploatare a lemnului, nu constituie infractiuni, cu conditia ca operatorul economic care exploateaza sa depuna la ocolul silvic o solicitare scrisa in care sa specifice volumul prejudiciat.

 

II. Infractiunea de furt de material lemnos (art. 109 Cod silvic)

 

In continutul art. 109 din Codul silvic, privind furtul de material lemnos, noua lege modifica partea introductiva a alineatului (1), prevazand ca furtul de puieti sau lastari care au fost taiati ori scosi din radacini, din paduri, perdele forestiere de protectie, din terenuri degradante care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire, constituie infractiune si se pedepseste, modalitatea de sanctionare ramanand si in aceasta situatie nemodificata.

 

In continuare, se introduce alin. (1¹): Furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori care au fost taiati ori scosi din radacini, din paduri, perdele forestiere de protectie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national constituie infractiune si se pedepseste. Aratam faptul ca limitele de pedeapsa si conditiile in care acestea se aplica, stabilite in cadrul art. 109 alin. (1¹ ) sunt aceleasi ca si cele prevazute de art. 107 alin. (1¹) prezentat in sectiunea anterioara, astfel ca nu le vom mai relua. De asemenea, potrivit alin. (2) al art. 109 Cod silvic, in varianta agravata, fapta se comite in aceleasi imprejurari descrise in cuprinsul art. 107 alin. (2) Cod silvic, limitele de pedeapsa majorandu-se si in acest caz cu jumatate.

 

III. Principalele modificari aduse infractiunilor prevazute de art. 107, respectiv 109 Cod silvic

 

"Cea mai importanta modificare adusa prin Legea nr. 197 din 07.09.2020 in materia infractiunilor prezentate este inlaturarea conditionarii existentei infractiunilor de taiere, respectiv furt de arbori, de cuantumul pagubei produse." afirma Ioana Zorila, avocat Iordachescu & Asociatii.

 

Potrivit vechii reglementari, pentru a putea fi retinute infractiunile de taiere ilegala si/sau furt de arbori, era necesara indeplinirea unei conditii de gravitate a prejudiciului, respectiv, sa se fi produs o paguba ce depasea de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior pe fiecare act material in parte, sau cumulat pe cel putin doua acte materiale comise in interval de un an. Ca atare, in masura in care fapta de taiere ilegala si/sau furt de arbori nu cauza un prejudiciu care sa depaseasca de cel putin 5 ori pretul unui metru cub de masa lemnoasa, nu se putea retine savarsirea unei infractiuni la regimul silvic, fapta putand atrage in acel caz raspunderea disciplinara, materiala, civila sau contraventionala.

 

In actuala reglementare, avand in vedere inlaturarea acestei conditii, fapta de taiere ilegala si/sau furt de arbori, va constitui infractiune indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat, chiar si in cazul taierii si/sau sustragerii unui singur arbore.

 

O modificare mai putin asteptata, insa la fel de importanta, este acea ca s-a procedat la dezincriminarea taierii fara drept de material lemnos din afara fondului forestier national. Astfel, noua forma a articolului 107 Cod silvic nu mai prevede ca fiind infractiune taierea fara drept de arbori din vegetatia forestiera aflata in afara fondului forestier national, prevazuta in vechea reglementare. "Apreciem ca legiuitorul ar trebui sa-si reconsidere pozitia fata de acest aspect, avand in vedere faptul ca in afara fondului forestier national se afla potrivit rezultatelor Inventarului Forestier National, peste 500.000 ha de paduri, care raman astfel fara protectie, fiind expuse defrisarii in mod "legal"." este de parere Av. Ioana Zorila.

 

Un alt element de noutate adus de Legea nr. 197/2020 infractiunilor prevazute de art. 107, respectiv 109 Cod silvic, consta in modificarea limitelor de pedeapsa si a conditiilor in care acestea se aplica.

 

Anterior modificarii Codului silvic, infractiunile analizate se pedepseau dupa cum urmeaza:

a)     cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data comiterii faptei;

b)     cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului produs nu depaseste limita prevazuta la lit. a), dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de un an, iar valoarea cumulata a prejudiciului produs depaseste limita prevazuta la lit. a);

c)     cu inchisoare de la un an la 5 ani, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data comiterii faptei;

d)     cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs este de cel putin 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data comiterii faptei.

 

Fata de cele mentionate la inceput, se observa o aparenta reducere a limitelor de pedeapsa in unele situatii, insa, in concret, modificarile survenite conduc la o inasprire a tratamentului sanctionator. "Raportat la acest aspect precizam ca, pe langa eliminarea valorii minime a prejudiciului  - necesar a fi cauzat pentru ca fapta sa fie considerata infractiune de taiere ilegala/furt de arbori -, legiuitorul a dispus si modificarea variantelor agravate care se realizeaza prin depasirea valorilor expres indicate ale prejudiciului produs prin savarsirea infractiunii. De asemenea, a fost eliminata si conditia prevazuta la lit. b), - fapta sa fi fost savarsita de cel putin 2 ori intr-un interval de un an, iar valoarea cumulata a prejudiciului sa depaseasca limita prev. la lit. a) - in contextul in care, potrivit noilor reglementari, fapta va constitui infractiune indiferent de valoarea prejudiciului cauzat si deci de frecventa si numarul actelor materiale." Av. Ioana Zorila.

 

Nu in ultimul rand, dupa cum s-a aratat mai sus, in cadrul art. 107 Cod silvic a fost introdus alin. (4), care elimina din sfera incidentei dreptului penal prejudiciile cauzate ca urmare a activitatilor autorizate de exploatare a materialului lemnos, cu conditia insa ca operatorul economic care exploateaza sa depuna la ocolul silvic o solicitare scrisa in care sa specifice volumul prejudiciat.  

In final, precizam ca in privinta infractiunilor prev. de art. 107 si 109 Cod silvic savarsite anterior modificarilor intervenite prin Legea nr. 197/2020 se va aplica legea penala mai favorabila potrivit art. 5 din  Codul penal, care poate fi, in functie de imprejurarile concrete ale cauzei, fie legea veche, fie cea noua.

 

IV. Infractiunea de transportare de materialului lemnos fara documentele specifice (art. 68 alin. (2¹) Cod silvic) 

 

Potrivit art. 68 alin. (1) Cod Silvic, Materialele lemnoase, indiferent de provenienta lor, se transporta numai insotite de documente specifice de transport, din care sa rezulte cu certitudine legalitatea provenientei acestora. Totodata, potrivit alin. (2), sunt interzise primirea spre incarcare si transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neinsotite de documentele de transport prevazute la alin. (1).

 

Legea nr. 197/2020 introduce doua noi alineate, alin. (2¹) si (2²), avand urmatorul cuprins:

alin. (2¹) - transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, in volum de peste 10 m³, neinsotite de documentele specifice de transport prev. la alin. (1), constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda sau cu inchisoare de la 6 luni la un an si cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.

 

alin. (2²) - sunt supuse confiscarii mijloacele de transport materiale lemnoase si orice alte bunuri care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la savarsirea infractiunii prevazuta la alin. (2¹).

 

Legiuitorul introduce in sfera dreptului penal transportul materialului lemnos fara documente specifice, insa instituie un prag (cel putin discutabil) de peste 10 m³ pentru ca fapta sa fie considerata infractiune. Astfel, pentru a se putea retine infractiunea prev. de art. 68 alin. (2¹) Cod silvic, este necesar a fi indeplinite cumulativ doua conditii,  1 - transportul sa se desfasoare fara documentele specifice, 2 - materialul lemnos transportat in aceste conditii sa aiba un volum de peste 10 m³. In lipsa intrunirii celor doua conditii, fapta nu va constitui infractiune, ci va putea fi sanctionata contraventional.

 

"Ca opinie personala, nu vedem ratiunea sau utilitatea instituirii acestui prag, in conditiile in care scopul ar trebui sa fie acela de a facilita combaterea infractiunilor de taiere ilegala si/sau furt de arbori. Or, in aceasta situatie, este ingreunata atat activitatea personalului silvic cat si a autoritatilor care ar trebui sa-i surprinda in flagrant pe faptuitori, sau, desi s-ar face dovada taierii ilegale, retinandu-se infractiunea prev. de art. 107 Cod silvic, nu ar putea fi retinuta si infractiunea prev. de art. 68 alin. (2¹) Cod silvic, in conditiile in care cantitatea de material lemnos taiata ilegal nu ar depasi pragul de 10 m³." Av. Ioana Zorila.

 

"Raportat la cele prezentate, desi consideram ca este nevoie de o reforma in ceea ce priveste reglementarile aferente domeniului silvic, apreciem ca, din pacate, modificarile aduse infractiunilor prevazute in Codul silvic, nu sunt suficiente pentru a descuraja si reduce activitatile infractionale de acest gen." incheie Av. Ioana Zorila.

6 commentarii3913 vizualizări10 noiembrie 2020
rss 2.0
rss 2.0