Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 19 Iulie 2024 - 14587
Sanctiuni pentru nerespectarea termenului de transmitere a facturilor in sistemul national RO e-Factura.

AJFP Bistrita Nasaud reaminteste operatorilor economici - persoane impozabile  stabilite  in Romania , indiferent daca sunt sau nu inregistrati in  scopuri de TVA,  ca  in perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024  au obligatia  sa  raporteze in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura toate facturile  emise in relatia B2B si in relatia cu institutiile publice, altele decat cele efectuate  in relatia B2G , pentru care exista obligatia utilizarii sistemului RO e -Factura incepand cu data de 01 iulie 2022, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii  care au locul livrarii sau prestarii in Romania, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA  din Codul fiscal.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite , dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania  au obligatia, incepand cu  1 ianuarie 2024, sa raporteze in sistemul national  RO e-Factura toate facturile  emise in relatia B2B pentru livrari de bunuri si prestari de servicii  care au locul livrarii sau prestarii in Romania, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA  din Codul fiscal.

In perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, operatorii economici prevazuti mai sus au obligatia sa transmita facturile emise catre destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care atat furnizorul/prestatorul, cat si destinatarul sunt inregistrati in Registrul RO e-Factura.

Termenul limita pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii  care au locul livrarii sau prestarii in Romania, potrivit prevederilor Codului fiscal, in sistemul  national  RO e-Factura este de  de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data - limita prevazuta pentru emiterea facturii   la art. 319 alin.(16) din  Codul Fiscal .

De la 1 iunie 2024 , nerespectarea termenului limita pentru transmiterea  uneia sau mai multor facturi al caror termen-limita de transmitere in sistemul national RO e-Factura intervine in cursul unei luni calendaristice , constituie contraventie si se sanctioneaza , astfel:

- cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mari, definiti potrivit legii;

- cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii, definiti potrivit legii;

- cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national RO e-Factura, in perioada 1 ianuarie -31 mai 2024,  nu se sanctioneaza contraventional.

Nerespectarea prevederilor art. 13^1 alin.(1) din OUG nr.120/2021 , cu modificarile si completarile ulterioare, de catre destinatarul unei facturi emise de operatori economici stabiliti in Romania , in relatia B2G, constituie contraventie , daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

 

Incepand cu data  de 01.07.2024 , emitentii facturilor electronice au obligatia de transmitere a acestora  catre destinatari  utilizand  sistemul national  RO e-Factura.

 Termenul limita pentru transmiterea facturilor emise in sistemul  national RO e-Factura este de  5 zile  calendaristice  de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice  de la data - limita prevazuta pentru emiterea facturii  la art. 319 alin.(16) din Codul fiscal .

Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea  facturilor in sistemul national  RO e-Factura , in relatia B2B, constituie  contraventie si se sanctioneaza, incepand cu 1 iulie  2024 , astfel:

- cu amenda  de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mari, definiti potrivit legii;

- cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii, definiti potrivit legii;

- cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

Totodata , netransmiterea de catre emitent a facturii in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura , precum si primirea si inregistrarea  de catre destinatari - persoane impozabile  stabilite in Romania, a unei facturi emise de operatori economici stabiliti in Romania , in relatia B2B,  fara a fi respectate prevederile art. 10 alin.(1) din OUG nr. 120/2021,  constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii".

 

 

Baza legala:

- OUG nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

          Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                          

 

 

       Intocmit: Compartimentul Comunicare.

0 comentarii2639 vizualizări06 iunie 2024
rss 2.0
rss 2.0