Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 18 Iulie 2024 - 14587
Termene limita de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2023.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza  contribuabilii  ca termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 difera, in functie de tipul entitatii raportoare, astfel :

- 29 mai 2024 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar) este data limita de raportare de catre :

- societatile comerciale,   

- societatile/companiile nationale,

- regiile autonome,

- institutele nationale de cercetare-dezvoltare,

-persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania, -subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate,  cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

 

-29 aprilie 2024 (120 de zile de la incheierea exercitiului financiar) este data limita de raportare de catre :

- Persoanele juridice fara scop patrimonial de utilitate publica; 
- Organizatii sindicale si patronale; 
- CAR unitati militare; 
- CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996; 
- Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996; 
- Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, infiintata in baza Legii 122/1996; 
             Situatiile financiare incheiate  la 31 decembrie 2023 se depun la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, in format hartie si in format electronic sau se transmit numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

 

Reamintim ca, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, depun o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic , iar entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere (formular S1046) in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar .

 

Subliniem  faptul ca, se mentine obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, pentru contribuabilii care nu au desfasurat activitate in anul de raportare 2023, dar au desfasurat activitate dupa infiintare, in exercitiile  financiare anterioare celui de raportare.

O.U.G. nr.115/2023 introduce o noua conditie tranzitorie pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii in anul  fiscal 2024 si anume depunerea pana la data de 31 martie 2024 , inclusiv, a situatiilor financiare anuale restante, respectiv pentru exercitiul financiar al anului 2022 si/sau  exercitiile financiare anterioare anului 2022.

Asadar, nu este instituita o derogare de la termenul de depunere pentru situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, prevazut in Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

AJFP Bistrita Nasaud recomanda depunerea in forma electronica, in vederea eficientizarii procesului de depunere  ?i prelucrare a situa?iilor financiare anuale.

 

Nedepunerea situatiilor financiare anuale in termenul legal mentionat , la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Baza legala:

 

- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor,

-Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

         Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                                 

 

Intocmit: Compartimentul Comunicare

0 comentarii3738 vizualizări02 aprilie 2024
rss 2.0
rss 2.0