Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 19 Iulie 2024 - 14587
Precizari ANAF referitoare la completarea si depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

Pentru anul fiscal 2023, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a suferit modificari care sa impuna actualizarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 101 Grup fiscal "Declaratie consolidata privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal".

Ca urmare, in anul 2024, in vederea indeplinirii obligatiilor declarative privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023, contribuabilii utilizeaza formularele 101 si 101 Grup fiscal aprobate prin actele normative mentionate mai sus (si care au fost utilizate pentru declararea obligatiei datorata pentru anul fiscal 2022/anul fiscal modificat care se incheie in anul 2023).

Declaratiile se completeaza cu ajutorul aplicatiei informatice de asistenta si se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Aplicatiile informatice de completare a declaratiilor anuale privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023/anul fiscal modificat care se incheie in anul 2024 sunt disponibile pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea "Servicii online - Descarcare declaratii electronice".

Potrivit art.42 alin.(1) si art.42^9 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de impozit pe profit au obligatia sa depuna, pana la termenele prevazute de lege, formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" sau 101 Grup fiscal "Declaratie consolidata privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal", dupa caz, in vederea definitivarii impozitului pe profit pentru anul 2023/anul fiscal modificat care se incheie in anul 2024.

Modelul si continutul formularului 101 au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.310/2023.

Modelul si continutul formularului 101 Grup fiscal au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.310/2023 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 101 Grup fiscal "Declaratie consolidata privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal", precum si pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele".

 

         Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                              

 

   Intocmit: Compartimentul Comunicare

0 comentarii4697 vizualizări06 martie 2024
rss 2.0
rss 2.0