Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 18 Iulie 2024 - 14587
Reguli privind calculul, retinerea, declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

AJFP Bistrita Nasaud informeaza  contribuabilii faptul ca,  incepand cu 1 ianuarie 2024, prin O.U.G. nr.115/2023 au fost introduse noi prevederi care completeaza regulile privind calculul, retinerea si declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate de persoanele fizice, si anume :

S-a introdus o cota forfetara de 20 % aplicata asupra venitului brut care se scade din acesta, pentru determinarea venitului net anual impozabil in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor obtinute de persoanele fizice.

In situatia in care chiriasul este o  persoana juridica sau alta entitate care are obligatia de a conduce evidenta contabila, acesta are obligatia de a calcula si de a retine impozitul de 10% aplicat la venitul net , la momentul platii venitului catre proprietar- persoana fizica.

Impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, retinut la sursa de catre persoanele juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, se declara  prin formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat ", pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Nu exista obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile de catre persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Declaratia unica (formularul 212) se depune in termen de 30 de zile de la incheierea/incetarea contractului , respectiv  25 mai a fiecarui an pentru contractele in curs, de catre persoanele fizice care realizeaza  venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, cu exceptia celor care obtin venituri din:

a) cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, pentru care impozitul este retinut la sursa de platitorul venitului;  b) arendare, pentru care impozitul este retinut la sursa de platitorul venitului;  c) inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, pentru care venitul se declara in anul urmator celui de realizare.

In cazul persoanelor fizice  care obtin venituri din cedarea  folosintei bunurilor de la platitori persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila se mentine obligatia depunerii declaratiei unice, in vederea stabilirii CASS datorata la veniturile din cedarea folosintei bunurilor definite la art.83 din Codul Fiscal daca , prin cumularea cu veniturile estimate din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica ,cu castigul net din investitii,  veniturile din activitati agricole , silvicultura si piscicultura  si din alte surse, se incadreaza in plafonul anual de cel putin 6,12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz , in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice -Capitolul II .

Au fost abrogate dispozitiile potrivit carora veniturile realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, sunt calificate ca venituri din activitati independente. De asemenea, a fost eliminata optiunea de determinare a venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real , pe baza datelor din contabilitate.

Se mentine obligatia inregistrarii contractelor de inchiriere a  bunurilor din patrimoniul personal, incheiate de persoanele fizice in calitate de proprietari, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, prin depunerea "Cererii de inregistrare a contractelor de locatiune",  insotita de copia contractului de locatiune. Sunt exceptate de la aceasta obligatie, persoanele fizice care obtin venituri din  arendare si  din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. "

 

 

Baza legala:

- Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

-OUG nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

- OPANAF  nr. 172 din 31 ianuarie 2024 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

- OPANAF nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune

 

 

         Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                                 

 

 

Intocmit: Compartimentul Comunicare

0 comentarii4634 vizualizări14 februarie 2024
rss 2.0
rss 2.0