Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 18 Iulie 2024 - 14587
Din 11 noiembrie 2023, a intrat in vigoare si O.U.G. nr. 98/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare.

Din 11 noiembrie 2023, a intrat in vigoare si O.U.G. nr.98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung (M.O. Partea I nr.1026/10.11.2023).

Ca urmare, revenim la comunicatul de presa al D.G.R.F.P.Cluj Napoca publicat in 2 noiembrie 2023, cu actualizarea plafoanelor de incasari si plati in numerar :

S-au modificat pct.1 si 2 ale art.LXIV din Legea 296/2023, iar continutul Legii nr.70/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar, prevede:

1.Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, liber profesionistii, persoanele fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocierile si alte entitati cu sau fara personalitate juridica, care se regasesc la art.1, alin.(1) din Legea nr.70/2015, denumite in continuare -profesionisti- pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:

    a) incasari de la profesionisti in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

    b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, de la profesionisti, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

c) plati catre profesionisti, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

    e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

 

     Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

 Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Profesionistii pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

 

2.Profesionistii pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar catre persoane fizice, cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana.

      Sunt interzise incasarile si platile fragmentate de la/catre o persoana, pentru operatiunile de incasari/plati in numerar, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante sau alte drepturi, primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, dividende, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare decat plafoanul prevazut la alineatul anterior.Aceste prevederi nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform legii.

De asemenea, isi mentin valabilitatea prevederile din Legea nr. 296/2023, care mentioneaza ca operatiunile de incasari si plati intre profesionisti si persoane fizice in calitate de asociati/actionari/administratori/persoane fizice/alti creditori exclusiv creditorii institutionali care desfasoara activitati de intermediere financiara prevazute de lege reprezentand imprumuturi, indiferent de natura si destinatia acestora, se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar.

3. Tot incepand cu 11 Noiembrie 2023 au intrat in vigoare prevederile legale  conform carora operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat cele realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de B.N.R., sau autorizate in alt stat membru U.E. si notificate catre B.N.R., efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.

Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

 

            4.Dupa intrarea in vigoare a OUG nr.98/2023 isi mentin valabilitatea dispozitiile legale care precizeaza :

Sumele in numerar aflate in casieria profesionistilor nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile lucratoare.

         Totusi, se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

 

Baza legala:

            - Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

-Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;

-Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

         Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                                

 

 

 Compartimentul Comunicare

0 comentarii5887 vizualizări23 noiembrie 2023
rss 2.0
rss 2.0