Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 18 Iulie 2024 - 14587
RAPORT DE PERFORMANTA PE ANUL 2022 AL ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud are in subordine urmatoarele structuri:

-       Activitatea de Colectare Bistrita-Nasaud care include si activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii si a 3 servicii fiscale orasenesti (Beclean, Nasaud, Sangeorz-Bai);

-       Activitatea de Inspectie Fiscala;

-       Activitatea de Trezorerie;

-       Activitatea interna (serviciul juridic, serviciul tehnologia informatiei, compartiment creante bugetare, birou comunicare si servicii interne, birou monitorizare a colectarii veniturilor bugetare, compartimentul cazier fiscal, serviciul informatii fiscale).

 

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud administreaza 129.569 de contribuabili, din care 33.371 persoane juridice cu certificat de inregistrare fiscala si 96.198 persoane fizice administrate pe baza de CNP. Are arondate fiscal 62 de localitati, pe care le administreaza cu 258 de persoane angajate in cadrul tuturor structurile subordonate.

 

OBIECTIVELE  PE ANUL 2022 

Pe baza Planului de actiune stabilit pentru anul 2022, s-a actionat pentru cresterea eficientei si calitatii actului fiscal, aplicand un tratament echitabil, nediscriminatoriu operatorilor economici, promovand un parteneriat real in relatia directa cu contribuabilul, astfel incat sa realizam cu profesionalism misiunea institutiei noastre, care aplica in teritoriu, in mod unitar Strategia si Programul Guvernului in domeniul Finantelor Publice pentru infaptuirea reformei fiscale.

          Principiile care au guvernat activitatea unitatilor fiscale subordonate in anul 2022, urmarite au fost: transparenta, simplificarea si reducerea costurilor de conformare fiscala la nivelul agentilor economici si a costurilor de administrare fiscala la nivelul administratiei judetene unitatilor subordonate prin urmatoarele:

- eficienta activitatii atat in relatia cu contribuabilii cat si in activitatea interna;

          - tratamentul unitar al contribuabililor;

     Orientarile strategice prioritare au vizat urmatoarele directii de actiune:

-       cresterea eficacitatii colectarii;

-       incurajarea conformarii voluntare, pentru asigurarea unei colectari la costuri reduse;

-       combaterea indisciplinei financiare si evaziunii fiscale, precum si a oricaror forme de evitare a declararii si platii obligatiilor fiscale;

-       imbunatatirea coordonarii interne, monitorizarea lunara a indicatorilor de performanta folositi pentru masurarea eficientei activitatii.

-       monitorizarea cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat in vederea combaterii evaziunii fiscale.

-       imbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor, cresterea transparentei, o mai buna informare a contribuabililor inclusiv in ceea ce priveste facilitatile oferite pentru cresterea continua a folosirii accesului electronic de catre cetateni, stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice.

-       eficientizarea comunicarii intre contribuabili si administratia fiscala prin extinderea serviciului "Spatiul privat virtual" la persoanele juridice si la alte entitati fara personalitate juridica (SPV).

-       indeplinirea planului de incasari;

 

1)   REALIZAREA PROGRAMULUI DE INCASARI PE BUGETE                   

 

BISTRITA - NASAUD

 TOTAL AN 2022

TOTAL
( mil lei )

 

PROGRAM

REALIZ.

%

TOTAL bugete administrate de ANAF

1.686

1.685

99,94%

BUGET DE STAT

741

732

98,78%

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

654

659

100,76%

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

268

272

101,11%

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

23

22

95,65%

 

2) REALIZAREA PROGRAMULUI DE INCASARI PENTRU STRUCTURILE FISCALE SUBORDONATE:

                                                                                                          - mil lei -       

NR.

CRT.

 

DENUMIRE

ORGAN FISCAL

 

PROGRAM

VENITURI

BUGETARE

2022

REALIZAT

TOTAL

2022

Grad realizare

Contributia unitatilor fiscale la incasarile judetului

0

A

1

2

3=2/1x100

4

AJFP BISTRITA-NASAUD

1.686

1.685

99,94%

100,00%

1.

AJFP Bistrita - Nasaud

996

998

100,27%

59,26%

2.

SFO BECLEAN

136

137

100,70%

8,10%

3.

SFO NASAUD

147

147

100,00%

8,75%

4.

SFO SG.BAI

122

122

100,00%

7,24%

5.

CONTRIB.MIJLOCII

285

281

98,59

16,66%

 

Activitatea de asistenta pentru contribuabili:

 

Activitatea de asistenta pentru contribuabili desfasurata in cursul anului 2022 a avut ca scop: imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor, orientarea spre servicii oferite de la distanta, cresterea gradului de satisfacere a nevoilor contribuabililor si imbunatatirea conformarii voluntare.

          Principalele activitati desfasurate in anul 2022 de catre Serviciul de asistenta pentru contribuabili, se concretizeaza prin urmatoarele:

-Numar de adrese solutionate in anul 2022                     :     1.873

-Numar solicitari primite prin formularul de contact        :    1.509

-Numar cereri eliberare certificate de rezidenta fiscala PF/PJ, solutionate :     2.792

-Numar certificate emise privind stabilirea regimului TVA aferent achizitiilor intracomunitare de autoturisme                                                                   :    2.489

- pe total AJFP BN s-au inrolat in SPV un numar total de 9248 persoane din care 6708 persoane juridice si 2540 persoane fizice

- au fost transmise in mass-media un numar de 4 comunicate de presa privind inregistrarea persoanelor in SPV pe langa cele elaborate de catre ANAF.

 

Activitatea de Inspectie Fiscala: 

Inspectie fiscala persoane juridice 

          1. Sume suplimentare atrase pe total si pe categorii de venituri:

          Urmare actiunilor de control intreprinse, au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 31 mil lei, din care:

          a). Venituri suplimentare stabilite ca urmare a inspectiilor fiscale partiale in suma de  mii lei, astfel :

          - diferente de impozite, taxe si contributii, total  = 31,1 mil lei, din care:

                              - T.V.A.                                               -       11 mil lei

                              - impozit pe profit                                 -         4 mil lei

                              - impozit venit salarii                             -         2 mil lei

- contributii sociale                               -         5 mil lei

                              - impozit pe dividende                          -         5 mil lei

                              - impozit venit microintreprinderi          -          0,1 mil lei

                              - accize                                               -          0,01 mil lei

                              - alte impozite si taxe                          -         4 mil lei 

          - amenzi contraventionale aplicate                           -          0,02 mil lei

          b). Venituri suplimentare stabilite ca urmare a verificarilor documentare in suma de 4  mil lei.

          2. Numar cazuri transmise organelor de urmarire penala in vederea continuarii cercetarilor

          Din initiativa organelor de inspectie fiscala au fost transmise  organelor in drept in vederea continuarii cercetarii, stabilirii persoanelor vinovate si a gradului de participare a acestora la infractiune, un numar de 7 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de fiind de 0,9 mil lei.

          3.  Numarul amenzilor contraventionale aplicate si valoarea acestora:

          Numarul amenzilor contraventionale aplicate au fost  11, iar cuantumul acestora a fost de 0,029 mil lei in anul 2022.

 

          Inspectie fiscala persoane fizice 

          1. Numar actiuni realizate:

S-au efectuat un numar de 312 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice si intreprinderi familiale, din care inspectii fiscale partiale 175, controale inopinate 19 si 118 verificari documentare.Urmare actiunilor de control intreprinse au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 3 mil lei, dupa cum urmeaza:

 

          - TVA                                                                               2 mil lei

          - contributii sociale                                                          0,4 mil lei

- impozit pe venit                                                           1 mil lei          

          - amenzi contraventionale                                               0,02 mil lei

 

          Activitatea juridica: 

          1. Numar de dosare aflate pe rolul instantelor                     1933, din care:

                    - contencios administrativ                                           105          

                    - cercetare, urmarire sau judecata in materie penala    70

                    - plangeri contraventionale                                           19          

                    - insolventa                                                                 608          

- alte cauze                                                               1131

          2. Numar dosare solutionate                                                  692, din care:

                    - castigate definitiv si/sau irevocabil                          383           

- pierdute definitiv si/sau irevocabil                            309

 

          3 Numar de prezente in fata organelor de cercetare penala si in fata instantelor de judecata, in reprezentarea A.N.A.F. sau a Statului Roman:          432    

          4 Numar de mandate emise Administratiilor Judetene a Finantelor Publice de catre Serviciul juridic din cadrul D.G.R.F.P.Cluj-Napoca:                    0     

 

Actiuni propuse pentru anul 2023 

          Obiectivele strategice pentru anul 2023 vizeaza imbunatatirea colectarii pe intregul flux al activitatii de administrare fiscala.

-       pe termen mediu, AJFP  va continua sa  acorde prioritate actiunilor de prevenire si combatere a neconformarii contribuabililor la obligatiile fiscale declarative si de plata, lupta cu evaziunea fiscala fiind obiectivul strategic prioritar si in urmatorii ani.

impulsionarea incasarilor la bugetul general consolidat prin actiuni comune  a personalului din cadrul unitatilor fiscale teritoriale cu inspectorii fiscali;

-       imbunatatirea colectarii si stimularea conformarii la declararea voluntara si plata;

dezvoltarea sistemului de control managerial al institutiei, cu noile exigente pe linia managementului riscurilor.

-       intensificarea dispunerii masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente care sunt implicate in colectarea creantelor fiscale, existand pericolul ca debitorii sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.

-       dezvoltarea  activitatii de informatii fiscale, in acest scop vor fi extinse sursele de informatii, concomitent cu imbunatatirea calitatii acestora, urmarindu-se schimbul de informatii atat pe plan national, cat si cu statele membre ale Uniunii Europene.

-       acordarea de asistenta realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii/transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoane fizice.

-       imbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor, cresterea transparentei, o mai buna informare a contribuabililor inclusiv in ceea ce priveste facilitatile oferite pentru cresterea continua a folosirii accesului electronic de catre cetateni, stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice.

-       optimizarea proceselor de activitate si imbunatatirea activitatilor interne ale structurilor care asigura asistenta si indrumarea contribuabililor.

  • Continuarea interactiunii pe cale informatica cu contribuabilii, atat prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a informatiilor si inscrisurilor - serviciul "Spatiul Privat Virtual";
  • Orientarea spre servicii la distanta;
  • Asigurarea de asistenta si indrumare specializata, pe categorii de contribuabili;
  • Dezvoltarea canalelor existente de interactiune informatica cu contribuabilii (site web, solicitari scrise, ghisee, telefon, comunicate de presa, etc.), precum si a actiunilor de mediatizare a activitatii Administratie Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud (materiale informative, comunicate de presa, alte aparitii publice).

 

 

 

 

      Sef administratie                                Sef administratie adjunct-colectare    

    Cicioc Dorina Sanda                                      Parasca Constantin Cristian                                

 

 

   Sef administratie adjunct-inspectie fiscala

              Negrea Aurelian Marius                        

0 comentarii8337 vizualizări27 aprilie 2023
rss 2.0
rss 2.0