Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 19 Iulie 2024 - 14587
Restaurantele si barurile au obligatia evidentierii bacsisului pe bonul fiscal.

AJFP Bistrita Nasaud informeaza  contribuabilii faptul ca,  prin Legea nr.376/2022 publicata in M.O.  nr.1255/27.12.2022 , a fost reglementat modul de evidentiere a bacsisului in contabilitatea operatorilor economici si tratamentul fiscal aplicabil acestor sume distribuite catre salariati.

Procedura de  evidentiere distincta pe bonul fiscal a bacsisului este prevazuta doar pentru activitatea de  restaurant corespunzatoare codului CAEN 5610 , pentru activitatea corespunzatoare codului CAEN 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si se regaseste la art.2^3 care completeaza dispozitiile O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.

Operatorii economici vor avea obligatia de a inmana clientului o nota de plata, in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea consumatiei, precum si o rubrica in care clientul sa poata inscrie suma oferita drept bacsis in valoare absoluta, daca acesta opteaza pentru acest mod de stabilire a basisului.

Este interzis operatorilor economici sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacsisului.

Daca se livreaza produsele la domiciliul clientilor, nu este obligatorie mentionarea bacsisului pe bonul fiscal.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din incasarea bacsisului de la client de catre operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor, iar distribuirea acestora catre salariati nu poate fi asimilata unui element de natura cheltuielilor.

De asemenea, bacsisul nu poate fi asimilat, din punct de vedere al TVA, unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii.

Sumele astfel incasate se inregistreaza in contabilitatea agentului economic si se distribuie integral salariatilor, pe baza unei evidente nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura si modalitatea de distribuire catre salariati a sumelor provenite din incasarea bacsisului.

Sumele provenite din distribuirea  bacsisului , sunt impozabile la salariati, ca venituri din alte surse. Impozitul datorat de salariat in cota de 10%  se retine la sursa la momentul distribuirii bacsisului de catre operatorul economic si se achita la bugetul de stat , potrivit art.115 din Codul Fiscal. Nu se datoreaza contributii sociale obligatorii.

Nerespectarea  obligatiei de evidentiere a bacsisului pe bonul fiscal de catre operatorii economici, astfel cum este reglementat la art.2^3 din O.U.G. nr.28/1999, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.376/2022, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 

         Dorina Sanda CICIOC   

           Sef administratiei,                

 

                 Intocmit: Compartimentul Comunicare

0 comentarii11599 vizualizări10 ianuarie 2023
rss 2.0
rss 2.0