Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 04 Iulie 2022 - 14587
30 mai 2022 - termen limita de depunere a situatiilor financiare anuale pentru anumiti contribuabili.

AJFP Bistrita Nasaud informeaza  contribuabilii  ca termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 difera, in functie de tipul entitatii raportoare, astfel ca 30 mai 2022 este data limita de raportare de catre :

- societatile,   

- societatile/companiile nationale,

- regiile autonome,

- institutele nationale de cercetare-dezvoltare,

- subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Celelalte persoane prevazute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar .

Reamintim ca, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, depun o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic , iar entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, au obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere (formular S1046) in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar .

Subliniem  faptul ca, se mentine obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfasurat activitate in anul de raportare 2021, dar au desfasurat activitate dupa infiintare, in exercitiile  financiare anterioare celui de raportare.

D.G.R.F.P Cluj-Napoca recomanda depunerea in forma electronica, in vederea eficientizarii procesului de depunere  ?i prelucrare a situa?iilor financiare anuale.

 

Nedepunerea situatiilor financiare anuale in termenul legal mentionat , la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza legala:

 

-Ordinul M.F. nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile ,

-Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Dorina Sanda CICIOC                                                 Compartimentul Comunicare

  Sef administratie

0 comentarii3836 vizualizări15 aprilie 2022
rss 2.0
rss 2.0