Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Miercuri 01 Februarie 2023 - 14587
Fii informat din surse oficiale despre dreptul de exploatare a agregatelor minerale.

Autoritatea de gospodarire a apelor acorda dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor, baltilor, prin exploatari organizate,  pe baza avizului si a autorizatiei de gospodarire a apelor, cu avizul detinatorilor de lucrari hidrotehnice in albie din zona.

In cazul solicitarilor venite din partea UAT-urilor pentru exploatarea agregatelor minerale in zonele identificate pe cursurile de apa ca fiind cu deponii, sistemele de gospodarire a apelor realizeaza demersurile in vederea scoaterii la licitatie a bunului propus, respectandu-se urmatoarele etape:

??Desfasurarea licitatiei si desemnarea ofertei castigatoare;

??Semnarea contractului de inchiriere;

??Solicitarea avizului de gospodarire a apelor;

??Obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Prin autorizatia de gospodarire a apelor, eliberata gratuit, se acorda autoritatii administratiei publice locale dreptul de exploatare a agregatelor minerale in limita cantitatii maxime de 5.000 mc pe an, din care 1.000 mc pe an, gratuit.

In cazuri de urgenta ca viituri/precipitatii, pentru remedierea imediata a obiectivelor distruse, autoritatiile publice locale pot solicita avizul de gospodarire a apelor in baza unei documentatii tehnice simplificata. Avizul de gospodarire a apelor se acorda, gratuit, in scopul refacerii avariilor produse, in limita cantitatii maxime de 2.000 mc/an.

Continutul documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor atat pentru interes public local, cat si pentru situatii de urgenta este stabilit in Ordinul MAP nr.828/2019 la art. 24.

#exploatareagregateminerale #apeleromane

 

Apele Romane Somes-Tisa

 

0 comentarii4753 vizualizări10 august 2022
rss 2.0
rss 2.0