Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Social Joi 18 Iulie 2024 - 14587
53 de copii din Viisoara, Subcetate - locuintele sociale si Sarata, nu frecventeaza scoala din diverse motive.

Informare privind situatia copiilor nescolarizati din municipiul Bistrita.   Contextul general al temei supuse analizei si particularitatile inregistrate la nivelul municipiului Bistrita. In conformitate cu legislatia romaneasca, invatamantul primar obligatoriu este gratuit, insa educatia scolara a copiilor implica costuri pe care familiile acestora nu le pot acoperi in conditii corespunzatoare, pentru asigurarea imbracamintei si incaltamintei copiilor, a hranei necesare, pentru asigurarea unui spatiu cu un minimum de dotari, in care copiii sa-si poata pregati lectiile.

Strategia de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030 prevede in cadrul domeniului sectorial IV.1 Infrastructura si servicii de educatie preuniversitara, infiintarea de noi gradinite, crese si centre after-school in cartierele municipiului, cu precadere in cele noi (Viisoara, Subcetate), precum si reabilitarea celor existente.

Prin dezvoltarea acestui tip de servicii se urmareste facilitarea accesului la educatia scolara ca drept fundamental al oricarui copil si reducerea inegalitatilor de sanse, care afecteaza participarea si performantele scolare ale copiilor proveniti din medii defavorizate.

 

  1. II.        Cauze ale principalelor probleme/deficiente constatate la nivel judetean (inclusive de natura legislativa ).

Toate studiile efectuate asupra cauzelor esecului scolar au scos in evidenta relatia intre frecventa acestuia si mediul socio-cultural de provenienta al copilului aflat in dificultate.

O stare economica buna a familiei este un factor important al reusitei scolare, prin disponibilitatile materiale ce pot sustine scolarizarea si o mai buna integrare sociala in comunitate.

        La factorii economici se adauga si precaritatea culturala a familiilor care se confrunta cu lipsuri materiale, care poate avea drept consecinta intarzieri in dezvoltarea intelectuala generala a copiilor si in special in cea a limbajului; copiii din medii favorizate socio-cultural avand un avantaj de debut in activitatea scolara si sociala din acest punct de vedere.

        Nivelul scazut de educatie al parintilor, lipsa valorizarii educatiei in familie, conditiile improprii de locuire, si aici facem referire la faptul ca in spatii inadecvate locuiesc un numar mare de membrii, care nu pot asigura conditii optime de invatare, sunt alti factori care favorizeaza abandonul scolar. Plecarea parintilor la munca in strainatate, de cele mai multe ori insotiti de copii reprezinta un alt factor al abandonului scolar.

  1. III.     Masuri pentru solutionarea problemelor identificate si colaborarea cu institutiile care au atributii in domeniul de referinta

In acest sens Primaria municipiului Bistrita in parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr.7 Bistrita au implementat proiectul «Invata impreuna cu mine» care a fost finantat prin programul "Sinergii pentru viitor-copii in situatii de risc". Proiectul a fost implementat in perioada 01.01.2015-30.09.2016, cu obligativitatea promotorului de proiect de a asigura sustenabilitatea pentru o perioada de 5 ani.

 Scopul proiectului a avut ca tinta intarirea coeziunii sociale si reducerea diferentelor sociale pe plan local, prin implementarea de programe sociale si educative adresate copiilor si parintilor aflati in situatie de risc social (cu atentie speciala acordata copiilor de etnie roma) din comunitatile Viisoara si Sarata. 

Sustenbilitatea proiectului a fost asigurata in baza Hotararii nr.101/16.10.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bistrita privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PECO45" Invata impreuna cu mine", finantat prin programul "Sinergii pentru viitor-Copii aflati in situatii de risc", in conformitate cu Contractul de finantare nr.03SC/29.01.2015, perioada de sustenabilitate a proiectului fiind 21.12.2016-21.12.2021.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bistrita nr.57/23.02.2022 privind asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea proiectului PEC-045 "Invata impreuna cu mine", finantat prin programul Sinergii pentru viitor -Copii aflati in situatii de risc, s-a alocat suma de

 

268.000 lei pentru continuarea proiectului mai sus mentionat aplicabil prescolarilor si elevilor din clasele generale, inscrisi la Scoala Gimnaziala nr. 7 Bistrita.

Totodata prin Hotararea nr.58 din 23.02.2022 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea derularii si finantarii din bugetul local al municipiului Bistrita a Programului pilot "O masa calda"pentru comunitatea situata pe str.Valea Stegii in vederea reducerii fenomenului de cersetorie pe raza municipiului Bistrita si luarea unor masuri pentru prevenirea abandonului si combaterea absenteismului scolar a copiilor din aceasta comunitate, au fost alocate sume din bugetul de venituri si cheltuieli ale municipiului Bistrita in vederea sprijinirii copiilor aflati in situatii de risc.

Directia de Asistenta Sociala Bistrita are in evidenta 124 de familii reprezentand 582 de persoane care beneficiaza de alocatie de sustinere familiala conform prevederilor Legii nr.277 din 24 decembrie 2010 *** Republicata privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata prescolarii din familiile care beneficiaza de alocatie de sustinere familiala beneficiaza de stimulent educational sub forma de tichete educationale acordate conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Toate aceste beneficii acordate de catre Directia de Asistenta Sociala au ca scop principal sprijinirea familiilor aflate in situatie de risc in vederea prevenirii abandonului scolar.

In urma verificarilor efectuate in teren de catre reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala, reiese faptul ca la nivelul municipiului Bistrita un numar de 53 de copii cu varsta scolara care au domiciliul in localitatea Viisoara, Bistrita str.Subcetate in locuintele sociale si localitatea Sarata, nu frecventeaza scoala din diverse motive printre care amintim: 

- au abandonat scoala, 

- nu au fost inscrisi in sistemul de invatamant obligatoriu

- au fost inscrisi si nu freventeaza.


        In municipiul Bistrita din verifcari reiese faptul ca marea majoritate a celor care figureaza in evidentele noastre fiind de varsta scolara, sunt plecati impreuna cu parintii in strainatate.

 

DIRECTOR EXECUTIV

DREPTATE RADU IOAN

0 comentarii12425 vizualizări01 septembrie 2022
rss 2.0
rss 2.0