Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 22 Februarie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 12 februarie 2024.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Urgenta determinata de necesitatea aprobarii bugetului Municipiului Bistrita in termenul prevazut de lege, de maxim 45 zile de la aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat pe anul 2024;

Urgenta determinata de necesitatea finalizarii demersurilor pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea depunerii proiectului pentru finantare prin Programul National Regional Nord-Vest pentru realizarea obiectivului de investitii "Sanie de vara" in municipiul Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud, beneficiar Municipiul Bistrita;

avizul de legalitate nr.13595/08.02.2024 al Compartimentului Pregatire Documente;

prevederile art.133 alin.(2) lit."a", art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 

D I S P U N E :

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 12 februarie 2024, ora 15,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Documente sedinta.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.  

               (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@municipiulbistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 12 februarie 2024, ora 09,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistrita, la 8 FEBRUARIE 2024    Nr. 55    GF/SA.ex.4.

 

 

ANEXA la Dispozitia nr.55/8 FEBRUARIE 2024 a Primarului municipiului Bistrita

  PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.02.2024 

  1. Proiect de hotarare nr.15/07.02.2024 privind acordul Consiliului Local pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unei suprafete de padure, proprietatea publica a Municipiului Bistrita, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Sanie de vara", in municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, beneficiar Municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.16/07.02.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Bistrita si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pentru continuarea proiectului de interes public regional Platforma Online de Investitii si Inovare Nord-Vest "INNO" si atragerea investitorilor pentru perioada 2024-2028

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.17/07.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru anul 2024 si estimat pe anii 2025 - 2026

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.18/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L. pentru anul 2024 si estimat pe urmatorii 2 ani

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.19/08.02.2023 pentru modificarea Hotararii nr.161/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea contractarii si garantarii cu veniturile proprii a unei/unor finantari rambursabile interne in valoare totala de maxim 100 milioane lei pentru realizarea de investitii publice de interes local, cu o maturitate de maxim 15 ani, cu modificarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.20/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2024 si estimat pe anii 2025-2026

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

0 comentarii1148 vizualizări08 februarie 2024
rss 2.0
rss 2.0