Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 19 Octombrie 2021 - 14587
REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

PRIMARIA ORASULUI NASAUD, JUDETUL  BISTRITA -NASAUD, ANUNTA LANSAREA LICITATIEI DESCHISE, ON-LINE, FARA FAZA DE LICITATIE     ELECTRONICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIE TEHNICE (FAZA SF) AFERENTA PROIECTULUI "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD - ETAPA III"

Procedura de licitatie deschisa on-line, fara faza de licitatie electronica, aferenta serviciilor de proiectare (faza SF) pentru reabilitarea si modernizarea a 17 strazi din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud a fost lansata de Primaria Orasului Nasaud pe platforma electronica de specialitate a Romaniei (SICAP). Valoarea estimata a contractului de servicii este de 168 067,22 lei fara TVA, iar termenul limita de depunere a candidaturilor este data de 17 noiembrie 2021. Castigatorul desemnat are la dispozitie un termen de 2 luni de la semnarea contractului sa finalizeze  documentatia tehnica.

              Pentru cei interesati, documentatia de atribuire este disponibila in  SICAP  la urmatorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129082

Anunt de participare licitatie deschisa : CN1035714/08.10.2021

              Obiectivul general al proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD - ETAPA III" din care face parte acest contract, este de a reabilita si a ameliora infrastructura rutiera la nivel local. Proiectul propune reabilitarea si modernizarea a 17 strazi ( Str. Valea Podului, Str. Closca, Str. Nicolae Draganu, Str. Emil Rebreanu, Str. Viei, Str. Tanase Tudoran, Str. Vasile Petri, Str. Iuliu Moisil, Str. Crinului, Str. Nicolae Balan, Str. Virgil Sotropa, Str. Garii, Str. Lusca 1, Str. Lusca 2, Str. Lusca 3, Str. Lusca 4, Str. Lusca 5) cu o suprafata totala de 47.624 mp, respectiv o lungime totala de 6,443 km.

Obiectivul specific al acestui contract de servicii este realizarea documentatiei tehnico-economice  si a studiilor necesare aprobarii investitiei la nivel de fezabilitate, inclusiv elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor la faza SF.

Rezultatele generale asteptate de la acest contract de servicii sunt urmatoarele:  Expertiza Tehnica + Studiul Geotehnic + Studiul Topografic + Studiu de Fezabilitate+ Analiza cost beneficiu + Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,  faza SF +1 randare 3D, la faza SF ( scenariul optim).

               Documentatia tehnica se va elabora in baza H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

 Pentru detalii suplimentare referitoare la proiect, persoana de contact, Carmen Soare, coordonator proiect, Tel: 0263/361026 ; E-mail : pon@primarianasaud.ro

 

.

 

PRIMARIA ORASULUI NASAUD, JUDETUL  BISTRITA -NASAUD ANUNTA LANSAREA LICITATIEI DESCHISE, ON-LINE, FARA FAZA DE LICITATIE ELECTRONICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIE TEHNICE (FAZA SF, CU ELEMENTE DE DALI) AFERENTA PROIECTULUI "RESTAURAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA COLEGIULUI NATIONAL "GEORGE COSBUC" DIN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"

Procedura de licitatie deschisa on-line, fara faza de licitatie electronica pentru achizitia serviciilor de proiectare (faza SF cu elemente de DALI) in cadrul proiectului "RESTAURAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA COLEGIULUI NATIONAL GEORGE COSBUC DIN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" a fost lansata de Orasul Nasaud pe platforma electronica de specialitate a Romaniei (SICAP). Valoarea estimata a contractului de servicii este de 478.991,59 lei fara TVA, iar termenul limita de depunere a candidaturilor este data de 15.11.2021.

Castigatorul desemnat, are termen 6 luni de la semnarea contractului sa realizeze documentatia tehnica.

          Pentru cei interesati, documentatia de atribuire este disponibila la urmatorul link in SICAP :  https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128903

          Numar de anunt de participare licitatie deschisa-  CN1035590.

             Obiectivul general al proiectului, din care face parte acest contract, este de a reabilita si ameliora infrastructura educationala la nivel local. Proiectul propune restaurarea, reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea colegiului. Imobilul, clasat ca monument istoric de categoria A,  dispune de sali de clasa, ateliere, laboratoare, sala de sport, sala de festivitati si de toate functiunile conexe necesare desfasurarii actului de invatamant.  In prezent, in cadrul colegiului sunt scolarizati 678 de elevi. Proiectul propune o revenire a cladirii istorice la o configuratie interioara si o imagine apropiata de cea istorica/originala, in conformitate cu recomandarile studiilor si expertizelor tehnice si artistice. Corpul nou de cladire, care se doreste a se construi va avea urmatoarea compartimentare: zona de receptie, camin internat pentru elevi, garsoniere pentru cadrele didactice, cantina, centru de documentare,  zona administrativ-gospodareasca,  sala de sport, etc.

Obiectivul  specific al acestui contract de servicii este realizarea documentatiei tehnico-economice  si a studiilor necesare aprobarii investitiei la nivel de fezabilitate, inclusiv elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor la faza SF.

               Rezultatele generale asteptate de la acest contract de servicii sunt:  Plan Urbanistic Zonal+ Expertiza Tehnica + Studiul Geotehnic + Studiul Topografic + Studiu biologic +Studiu istoric si documentar fotografic+ Studiu stratigrafic de parament+ Studiu arheologic+ Studiu restaurare componente artistice + Analiza cost beneficiu,  SF cu elemente de DALI + Certificatul de performanta energetica + Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,  faza SF +1 randare 3D, la faza SF ( scenariul optim).

                Documentatia tehnica se va elabora in baza H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

  Pentru detalii suplimentare referitoare la proiect, persoana de contact, Carmen Soare, coordonator proiect, Tel: 0263/361026 ; E-mail : pon@primarianasaud.ro.

 

 

.

 

 

PRIMARIA ORASULUI NASAUD, JUDETUL  BISTRITA -NASAUD  ANUNTA LANSAREA LICITATIEI DESCHISE, ON-LINE, FARA FAZA DE LICITATIE ELECTRONICA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIE TEHNICE (FAZA SF, CU ELEMENTE DE DALI) AFERENTA PROIECTULUI"REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA SPITALULUI ORASENESC DR. GEORGE TRIFON, NASAUD, JUDETUL BISTRITA -NASAUD"

 Procedura de licitatie deschisa  pentru achizitia serviciilor de proiectare (faza SF cu elemente de DALI) din cadrul proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA SPITALULUI ORASENESC DR. GEORGE TRIFON, NASAUD, JUDETUL BISTRITA -NASAUD" a fost lansata de Orasul Nasaud pe platforma electronica de specialitate a Romaniei (SICAP). Valoarea estimata a contractului de servicii este de 424.369,74 lei fara TVA, iar termenul limita de depunere a candidaturilor este data de 15 noiembrie 2021.

Castigatorul desemnat, are termen 6 luni de la semnarea contractului sa realizeze documentatia tehnica, ulterior, Primaria Nasaud  va depune un proiect pentru obtinerea  unei finantari europene in vederea reabilitarii, modernizarii, extinderii si dotarii spitalului.

            Pentru cei interesati, documentatia de atribuire este disponibila in SICAP la urmatorul link:
 https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128901 

           Obiectivul general al proiectului, din care face parte acest contract, este de a reabilita si ameliora infrastructura de sanatate la nivel local. Proiectul propune reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea spitalului orasenesc. Recompartimentarea cladirii existente si construirea unui corp nou de cladire se va face in functie de normele prevazute de circuitele medicale si siguranta utilizatorilor cladirii spitalicesti. O parte din activitatea spitalului  va fi relocata in corpul nou de cladire care se va construi, iar in spatiile care se vor elibera se vor prevede functiuni noi pentru spital, cum ar fi (ingrijiri paliative, balneo- fizio terapie, o zona de servit masa,  etc).

 

 

Structura spitalului aprobata prin Ordinul MS nr. 491/2010 are un numar de 165 paturi pentru spitalizarea continua si 18 paturi pentru spitalizarea de zi, (conform prevederilor Ordinului nr. 555/07.04.2020 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a acordat o autorizatie de functionare provizorie inregistrata sub nr. 58/2020 prin care se preia din numarul total de paturi, un numar de 32 de paturi dedicate Compartimentului provizoriu COVID).

Obiectivul  specific ale acestui contract de servicii este realizarea documentatiei tehnico-economice  si a studiilor necesare aprobarii investitiei la nivel de fezabilitate, inclusiv elaborarea oricarei documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor la faza SF.

               Rezultatele generale asteptate de la acest contract de servicii sunt:  Plan Urbanistic Zonal+ Expertiza Tehnica + Audit energetic+ Studiul Geotehnic + Studiul Topografic +  Analiza cost beneficiu,  SF cu elemente de DALI + randari 3D + Certificatul de performanta energetica + Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,  faza SF.

               Documentatia tehnica se va elabora in baza H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

                Pentru detalii suplimentare referitoare la proiect, persoana de contact, Carmen Soare, coordonator proiect, Tel: 0263/361026; E-mail: pon@primarianasaud.ro

 

 

 

0 comentarii854 vizualizări08 octombrie 2021
rss 2.0
rss 2.0