Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 16 Septembrie 2021 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 20 iulie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 20 iulie 2021, ora 16,30. Primarul municipiului Bistrita;

avand in vedere: adresa nr.60332/13.07.2021 a Directiei Administratie Publica, Juridic, Serviciul Juridic si Evidenta Documente;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.730/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iulie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

prevederile art.133 alin.(2) lit."a", art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E :  

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 20 iulie 2021, ora 16,30. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

                (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 19 iulie 2021, ora 12,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

   

Bistrita, la 16 IULIE 2021

Nr. 212

CDM/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.212/16 IULIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

    PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20 IULIE 2021

   
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.58/15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2021

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Plangerile prealabile nr.53089/22.06.2021 si nr.53306/22.06.2021 formulate de catre domnul Peter Adrian-Dorel din municipiul Bistrita impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE in regim de inaltime D+P+4E+2ER - D+P+4E+ER si amenajari exterioare" in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr.19A

 
  1. Contestatia formulata de un grup de cetateni din municipiul Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.52647/18.06.2021, impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE in regim de inaltime D+P+4E+2ER - D+P+4E+ER si amenajari exterioare" in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr.19A

 
  1. Contestatia formulata de un grup de cetateni din municipiul Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.52538/18.06.2021, impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE in regim de inaltime D+P+4E+2ER - D+P+4E+ER si amenajari exterioare" in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr.19A

   

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

    

CDM/SA.ex.4.

0 comentarii1883 vizualizări16 iulie 2021
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0