Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 15 Mai 2021 - 14587
Se parcurg procedurile pentru instituirea carantinei in municipiul Bistrita!

In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de azi, s-a decis parcurgerea demersurilor pentru carantinarea municipiului Bistrita, unde incidenta cazurilor de CoVid-19 a ajuns astazi la un numar de 9,01/1000 locuitori fara focare, respectiv 9,83/1000 locuitori cu focare.

Directia de Sanatate Publica a inaintat astazi catre Institutul National de Sanatate Publica analiza ce cuprinde si datele statistice din ultimele 14 zile, documentatie care sta la baza Hotararii de carantinare.Masurile care vin in sprijinul combaterii pandemiei cauzate de noul Coronavirus si care sunt propuse Departamentului pentru Situatii de Urgenta prevad restrictiile de mai jos.

 

Este important de retinut ca lista restrictiilor poate fi modificata la recomandarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Hotararea carantinarii municipiului Bistrita intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial. 

 

Restrictii propuse:

• Este strict interzisa intrarea/iesirea din zona carantinata prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.• Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza Declaratiei pe proprie raspundere, legitimatie de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.• Instituirea urmatoarelor masuri obligatorii pentru toate persoanele care se afla permanent sau tranziteaza zona carantinata:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata in zona carantinata si introducerea acestora in bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta a respectarii acestei masuri. Iesirea persoanelor din locuinta este permisa doar pe baza de Declaratie pe proprie raspundere, legitimatie de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz;3. in intervalul orar 06.00-22.00, in interiorul zonei carantinate se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani in intervalul orar 10:00 - 14:00, iar pentru persoanele cu varsta sub 65 de ani, in intervalele orare 06:00 - 10:00, respectiv 14:00 - 20:00;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;f) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;h) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;i) ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;k) participare la programe sau proceduri in centrele de tratament;l) pentru achizitia, service-ul, afectarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;m) alte motive justificate, precum: ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activitati religioase.4. in intervalul orar 22.00-06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la pct. 3, lit.a), c), d), m).5. in/din zona carantinata este permisa intrarea/iesirea pentru:a) transportul de marfa indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si pentru aprovizionarea populatiei;b) persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare, veterinare, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, a asistentei si protectiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publica, agriculturii, alimentatiei publice, comunicatiilor si transporturilor;c) persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitatea profesionala in afara zonei respective;d) persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) elevii/studentii care au domiciliul in zona carantinata si care urmeaza cursurile unor unitati de invatamant din unitati administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse masuri de carantina zonala;f) deplasarea din alte motive justificate, precum: ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;g) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;h) urgente medicale.6. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatie de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe proprie raspundere.7. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe proprie raspundere, completata in prealabil.8. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura. Declaratia poate fi prezentata in format letric (suport de hartie) sau pe un dispozitiv electronic.9. In interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.10. Se permite tranzitarea localitatii Bistrita de catre persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisa oprirea in localitate.11. Prin grija administratiei publice locale si a Inspectoratului de Politie al judetului Bistrita-Nasaud se vor stabili caile de circulatie care tranziteaza zona respectiva si aducerea la cunostinta populatiei prin mijloacele mass-media.12. Se permite oficierea slujbelor religioase doar in exteriorul cladirilor, cu exceptia celor la care participa doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate in exterior se va respecta norma de 4 mp/persoana, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art.45 si al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;13. Se permite oficierea slujbelor de inmormantare, cu participarea a maxim 8 persoane in interior, iar in exterior cu participarea a maxim 20 de persoane;14. Se permite oficierea evenimentelor de stare civila cu prezenta a maxim 10 persoane in interiorul cladirii, iar in exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art.45 si al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;15. Controlul masurilor privind limitarea deplasarii persoanelor in/din unitatea administrativ teritoriala mentionata la art. 1 alin. (2) si masurile de ordine publica vor fi organizate si coordonate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud cu sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, al Politiei Locale, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, efective din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, DSVSA, ITM, Protectia Consumatorului, ISCTR sau altor functionari anume desemnati prin dispozitie a primarului unitatii administrativ teritoriale.• Se interzic urmatoarele activitati in zona carantinata:1. organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc) in spatii inchise si deschise;2. organizarea de evenimente si/sau activitati private pentru copii in spatii inchise cum ar fi: evenimente aniversare, locuri de joaca sau altele asemenea;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum a produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, inclusiv al teraselor, in interiorul si exteriorul cladirilor, cu exceptia activitatilor de preparare a hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;5. activitatea cu publicul a saloanelor de infrumusetare ( incluzand, dar fara a se limita la acestea) saloane de coafura, frizerii, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, etc;6. organizarea si desfasurarea adunarilor publice organizate in baza Legii nr. 60/1991;7. organizarea cu public in spatii inchise si deschise cum ar fi, fara a se limita la acestea, desfasurarea activitatilor de tipul spectacolelor si/sau concertelor, activitati culturale, stiintifice, artistice sau de divertisment;8. toate activitatile si competitiile sportive, individuale sau colective care se desfasoara in spatii inchise sau deschise, cu exceptia celor profesioniste organizate de federatiile de profil;9. organizarea pietelor pentru produse nealimentare, a targurilor, oboarelor si talciocuri.• Se limiteaza programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare in intervalul orar 06.00 - 20.00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant, care pot avea program non-stop.

• Se limiteaza numarul de persoane in incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distantare fizica.• In cazul centrelor comerciale/ parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8mp/persoana cu respectarea normelor de distantare, respectiv protectie sanitara.• Operatorii economici au obligatia de a afisa la loc vizibil, la intrarea in unitate, a programului de functionare precum si a restrictiilor stabilite, inclusiv numarul maxim de persoane care pot avea acces simultan in interior.• Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in zilele de sambata si duminica, precum si sarbatorile legale prevazute prin legi sau alte acte normative, centrele comerciale tip Mall isi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii masurii de carantina.

Fac exceptie de la prevederile de mai sus operatorii economici care comercializeaza produse alimentare, farmaciile, curatatoriile, magazinele care comercializeaza hrana pentru animalele de companie precum si cele care comercializeaza produse alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, in sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast food).• Operatorii economici care desfasoara activitati de transport persoane si care tranziteaza zona carantinata vor putea efectua opriri in statiile proprii pentru urcarea sau coborarea calatorilor. Operatorii vor lua masurile necesare pentru limitarea accesului in mijloacele de transport astfel incat sa fie respectate masurile de distantare fizica.

 

 

Va tinem la curent cu progresul procedurilor carantinarii si detaliile aferente.

 

 

 

Cancelaria Prefectului

 

0 comentarii1330 vizualizări16 noiembrie 2020
rss 2.0
rss 2.0