Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie Marti 26 Martie 2019 - 8336 vizitatori azi
Hotararea nr. 44/26.05.2016 a BEJ BN.

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta la data de 26.05.2016 orele 13:00, in prezenta unui numar de 14 din cei 15 membri, constata urmatoarele:

             La data de 25.05.2016, orele 14:30, s-a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.443, contestatia formulata de Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud impotriva Hotararii nr.40/23.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, prin care se contesta faptul ca prin hotararea sus-amintita Biroul Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita a admis in parte plangerea formulata de petentul Teodor Ovidiu Cretu impotriva candidatului PNL la functia de primar al municipiului Bistrita, Dolha Nechita Stelian, dispunandu-se  inlaturarea din postarea de pe pagina acestuia, de pe site-ul de socializare Facebook, a utilizarii numelui petentului Teodor Ovidiu Cretu, alaturat altor candidati.

In motivare, Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud a mentionat faptul ca in privinta aplicabilitatii dispozitiilor art.74, lit.h) din Noul Cod civil, avute in vedere la adoptarea hotararii contestate, trebuie indeplinite cumulativ conditiile pe care acesta le instituie, respectiv: sa se afle in sfera vietii private a petentului, utlizarea numelui petentului sa fie facuta cu rea credinta, iar aceasta utilizare sa fi produs vreun prejudiciu al vietii private a petentului.

             Analizand contestatia formulata, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, constata urmatoarele:

            Potrivit dispozitiilor art. 80, alin.(4) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, impotriva hotararilor pronuntate de birourile electorale in materia campaniei electorale se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, care se depune la biroul electoral ierarhic superior.

            Se constata de catre membrii biroului electoral de circumscriptie judeteana ca Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud a formulat contestatia in termenul prevazut de lege.

            Cu privire la temeinicia contestatiei Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud retine din considerentele  hotararii Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, faptul ca, domnul Dolha Stelian, candidat la functia de primar al municipiul Bistrita din partea PNL a postat pe pagina de Facebook un material in care apare numele candidatului la functia de primar al municipiului Bistrita din partea PSD , respectiv domnul Cretu Ovidiu-Teodor alaturat de numele candidatilor Seserman Alin si Moldovan Vasile, intre  numele lor fiind pus semnul  " +″.

            Majoritatea membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana apreciaza ca fundamentarea hotararii Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita pe dispozitiile art.74 lit. h din Noul Cod Civil este gresita; postarea pe pagina de Facebook nu aduce atingere vietii private a candidatului, ci intra in sfera de aplicare a respectarii principiilor impuse de dispozitiile art.65  si urm. din Legea nr.115/2016, de a avea o anumita conduita electorala.

       Atunci cand dispozitiile legale sunt neclare , sau in situatia in care nu exista un text aplicabil , iar pricina nu poate fi solutionata nici in baza legii, nici in baza  dispozitiilor legale privitoare la situatii asemanatoare, ea va trebui solutionata in baza principiilor generale ale dreptului avand in vedere toate circumstantele acesteia si tinand seama de cerintele echitatii.

            Astfel se apreciaza ca domnul Dolha Stelian, candidat la functia de primar al municipiul Bistrita din partea PNL a fost de rea credinta din momentul in care , desi stia de contestatia formulata de contra-candidatul sau domnul Cretu Ovidiu-Teodor, acesta a pastrat materialul pe site-ul sau  de socializare , insufland cititorilor sai ideea existentei unei aliante.

Fata de cele ce preced si avand in vedere si  dispozitiile  art. 79, alin.(4) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti:

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

             Art.1. Respinge contestatia formulata de Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud impotriva Hotararii nr.40/23.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita.

             Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata Partidului National Liberal Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud si Autoritatii Electorale Permanente-Biroul Bistrita-Nasaud.

 

 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Prefecturii Judetului Bistrita-Nasaud si se va publica in presa locala.

Definitiva.

Pronuntata azi, 26.05.2016 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud.


 Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ______________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

Membru:Chilom Ion Liviu, reprezentant ALDE_____________________

Membru:Stere Florentina Stefania, reprezentant PMP_______________

Membru:Grapini Dumitru, reprezentant PNTCD____________________

Membru:David Ioan , reprezentant BUN__________________________

Membru:Baciu Octavian, reprezentant PSD__________________

Membru:Szakacs-Marton Szidonia Erika- reprezentant UDMR________

Membru:Gales Pavel- reprezentant PER_________________________

.


Foto - Marius Chiuzan.

0 comentarii10458 vizualizări29 mai 2016
rss 2.0
rss 2.0