Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Luni 03 August 2020 - 15410 vizitatori azi
Extragerea esantionului de control aferent Campaniei 2020. Sprijin pentru prima impadurire.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a fost extras esantionul de control pentru Campaniei 2020, aferent schemelor de plata pe suprafata, masurilor de dezvoltare rurala, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic si ecoconditionalitate din cererea unica de plata.

Astfel, esantionul de control extras din baza de date APIA contine un numar total de 56.493fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecoconditionalitate, a cerintelor minime si specifice aferente schemelor de plata in sectorul vegetal si in sectorul zootehnic, dupa cum urmeaza:

-        pentru controlul pe teren prin metoda clasica -12.427 fermieri;

-        pentru controlul pe teren prin metoda teledetectie - 39.988fermieri;

-        pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic - 4.078 fermieri.

 

Suprafata totala controlata este de 1.576.877 ha, respectiv:

-        pentru controlul pe teren prin metoda clasica - 994.965 ha;

-        pentru controlul pe teren prin metoda teledetectie -581.912 ha.

Facem precizarea ca esantionul de control aferent Campaniei 2020 este mai mic cu un numar de 13.771 de fermieri fata de Campania 2019.

Inconformitate cu Ordinului nr.175/23.06.2020, pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.66/2020 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura are obligatia ca in perioada1 iulie - 15 octombrie 2020sa efectueze controlul la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate in acest scop, iar controlul aferent al unor obligatii/cerinte specifice se va efectua, dupa caz, in iarna sau primavara anului urmator.

 

.

 

Lansarea sesiunii 5/2020 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8

  Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 03 august 2020 - 11 decembrie 2020, se depun cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat"Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor", SubMasura 8.1  "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" din cadrul PNDR 2014 - 2020, sesiunea 5/2020.

 

Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de interventie 5E - Promovarea conservarii si a sechestrarii carbonului in agricultura si silvicultura.

 

Alocarea financiara pentru sesiunea 05/2020 este de 10.000.000 euro.

 

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei de ajutor de stat, care inglobeaza toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 si Primei 2, dupa caz, platite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7 000 000 euro.     

 

Inainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie sa parcurga etapele de identificare a suprafetelor care urmeaza a fi impadurite in IPA Online, elaborarea proiectului tehnic de impadurire si obtinerea avizului pentru proiectul tehnic de impadurire de la Garda Forestiera.

 

Dupa avizarea proiectului tehnic de impadurire de catre Garda Forestiera, solicitantii pot depune, la Centrele Judetene APIA, cererile de sprijin insotite de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

 

Solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 208/2020  si este publicat pe site-ul APIA, sectiunea "Masuri de sprijin si IACS", subsectiunea "Masuri delegate din PNDR".

 

SelectiaCererilor de sprijin in cadrul sesiunii se efectueaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016, modificat si completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.840/2018 si prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 68/2020 si este publicat pe site-ul APIA.

 

Anuntarea rezultatelor selectiei se va face prin notificarea beneficiarilor de catre Centrele Judetene APIA ca urmare a publicarii pe site -ul APIA a Raportului de selectie partial/final aprobat de catre directorul general al DGDR - AM PNDR.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

0 comentarii350 vizualizări30 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0