Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Duminica 19 Mai 2019 - 9462 vizitatori azi
Pana la data de 17 decembrie 2018 inclusiv, se depun cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeazaca pana la data de17 decembrie 2018 inclusiv, se depun, la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2019, cereri avizate de catre ANZ.

Cererea initiala anuala pentru efectuarea serviciilor de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor va fi  insotita de urmatoarele documente:

a) dovada ca solicitantul este persoana juridica, conform legislatiei in vigoare;

b) acreditarea  solicitantului pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicita ajutorul de stat, eliberata de ANZ;

c) listamicrointreprinderilorsiintreprinderilormicisimijlociibeneficiare ale serviciilorde intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, avizata de ANZ, care vacuprinde: denumireaintreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupacaz, codul CAEN, numarulunic de identificare a intreprinderii la Agentia de PlatisiInterventiepentruAgricultura (APIA), numarulcontractului de prestariserviciiincheiatintreprestatorsibeneficiar, rasa sinumarul de animale care facobiectulserviciilor, numarul de angajatisicifra de afaceri, iarincazulintreprinderilornoi, se vamentiona "intreprinderenou-infiintata";

d) copiacontractuluiintredetinatorulregistrului genealogic siprestatorulserviciului de determinare a calitatiigenetice a raselor de animale, incazulin care acestaestealtuldecatdetinatorulregistrului genealogic, din care sarezultecontributiapartilor la realizareaobiectivelorprogramului de ameliorare;

e) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizata de ANZ;

Cererea initiala anuala de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor de determinare a calitatiigenetice a raselor de animale va fi insotita de urmatoarele documente:

a) dovada ca solicitantul este persoana juridica, conform legislatiei in vigoare;

b) acreditarea  solicitantului  pentru  prestarea serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, eliberata de ANARZ;

c) listamicrointreprinderilorsiintreprinderilormicisimijlociibeneficiare ale serviciilorde determinare a calitatii genetice a raselor de animale, avizata de ANZ, care vacuprinde: denumireaintreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupacaz, codul CAEN, numarulunic de identificare a intreprinderii la APIA, numarulcontractului de prestariserviciiincheiatintreprestatorsibeneficiar, rasa sinumarul de animale care facobiectulserviciilor, numarul de angajatisicifra de afaceri, iarincazulintreprinderilornoi, se vamentiona "intreprinderenou-infiintata";

 d) copia contractului intre detinatorul registrului genealogic si prestatorul serviciului de determinare a calitatii genetice a raselor de animale sau adeverinta eliberata de ANZ, in cazul in care acesta este altul decat detinatorul registrului genealogic, din care sa rezulte contributia partilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;

e) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizata de ANZ.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii1701 vizualizări05 decembrie 2018
rss 2.0
rss 2.0