Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 06 Iunie 2020 - 2000 vizitatori azi
Luna mai este luna promovarii economiei sociale.

Luna mai este luna promovarii economiei sociale si este dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, avand ca scop dezvoltarea locala si cetatenia activa, cooperarea si solidaritatea sociala.

Domeniul economiei sociale in Romania este reglementat potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia sociala si a Hotararii nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii mentionate.

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asociati. Economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

  • cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil;
  • producerea si furnizarea de bunuri;
  • prestarea de servicii;
  • executia de lucrari.

Intreprinderile sociale pot fi societatile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociatiile si fundatiile, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societatile agricole si orice alte categorii de persoane juridice care respecta, cumulativ, conform actelor legale de infiintare si functionare, definitia, principiile si criteriile economiei sociale.

Intreprinderile sociale de insertie pot fi intreprinderile sociale in care sunt angajate permanent, in proportie de cel putin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor. Incadrarea in categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedita cu ajutorul documentelor eliberate de autoritatile competente sau printr-o ancheta sociala a serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul primariilor, la cererea intreprinderii sociale de insertie.

Intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala care  certifica scopul social al intreprinderii sociale. Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru inca 5 ani.

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale care are  o valabilitate de 3 ani de la data emiterii  si este un element specific de identitate vizuala, care se aplica in mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrarilor executate ori a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.
Atestarea intreprinderilor sociale si certificarea intreprinderilor sociale de insertie sunt gratuite si se realizeaza la nivel local prin Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud  functioneaza Compartimentul pentru Economie Sociala, care poate oferi informatii despre atestarea si certificarea intreprinderilor sociale.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul A.J.O.F.M. B-N din Bistrita, str.Garii nr.2-4, etaj 2, birou nr.3. si la numarul  tel/ fax 0263.236296, mobil 0747080081.

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud

 

Otilia Rapan

Director Executiv

0 comentarii1981 vizualizări14 mai 2019
rss 2.0
rss 2.0