Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 30 Mai 2020 - 8870 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 18 aprilie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 18 aprilie 2019, ora 10,00.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:

 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 16 aprilie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2019

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, pe anul 2019 si estimat pe urmatorii 2 ani

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului teren in suprafata de 200 mp, situat in municipiul Bistrita, str.Pacii nr.2, identificat in CF 83291, nr.top 93/41/2, din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea publica a Judetului Bistrita-Nasaud

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

 

Bistrita, la 11 APRILIE 2019

Nr. 147

CDM/SA.ex.4

0 comentarii2023 vizualizări11 aprilie 2019
rss 2.0
rss 2.0