Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 19 Mai 2019 - 8918 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 6 decembrie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 6 decembrie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta este determinata ca urmare a solicitarilor unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat, precum si depunerea bugetului in vederea avizarii de catre DGFP BN si efectuarea platilor in Trezorerie;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 6 decembrie 2018, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 
  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2018

     

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

   

AVIZ DE LEGALITATE - SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

       

Bistrita, la 3 DECEMBRIE 2018

Nr. 496

GF/SA.ex.4

0 comentarii1260 vizualizări03 decembrie 2018
rss 2.0
rss 2.0