Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2019 - 4844 vizitatori azi
Obligatiile angajatorilor catre A.J.O.F.M. B-N.

Obligatiile angajatorilor catre A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.  AJOFM Bistrita - Nasaud aduce la cunostinta angajatorilor din judetul Bistrita - Nasaud unele obligatii prevazute in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Angajatorii au obligatia de a comunica agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene in raza carora isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de munca vacante se face conform formularului "Situatia privind locurile de munca vacante";
 • Angajatorii au obligatia de a comunica la AJOFM ocuparea locurilor vacante ce au fost comunicate anterior, in termen de 1 zi de la data ocuparii acestora;
 • Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati ;
 • Angajatorii care au incadrat persoane cu contract de munca sunt obligati sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege ;
 • In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. In situatia de mai sus angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, in conditiile legii. In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

Constituie contraventii si se sanctioneaza conform legii, urmatoarele fapte :

 • necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora;
 • neutilizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania la completarea documentelor oficiale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea acordarii de preaviz si participarii la servicii de preconcediere pentru persoanele disponibilizate;
 • neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au incadrat in munca, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatie de somaj de a anunta, in termen de 3 zile, agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati;
 • furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca ;
 • nedepunerea, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011;
 • necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in timpul desfasurarii controlului si in scopul indeplinirii atributiilor prevazute de lege;
 • neeliberarea documentelor prevazute de legislatia in vigoare de catre angajator persoanelor care doresc sa beneficieze sau beneficiaza de drepturi banesti care se acorda conform prevederilor prezentei legi;
 • necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de AJOFM altele decat cele solicitate de organele de control ale institutiei, pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege;

Mentionam ca, organele de control masuri active din cadrul institutiei noastre verifica respectarea acestor obligatii, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii suplimentare: la sediul AJOFM Bistrita - Nasaud din Bistrita, str. Garii, nr.2-4, jud. Bistrita - Nasaud si la telefon 0263 - 236296.

  

Otilia Rapan

Director Executiv

 

Intocmit,

Adina Preda, Consilier EURES

 

0 comentarii1071 vizualizări14 septembrie 2018
rss 2.0
rss 2.0