Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 24 Martie 2019 - 1228 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 iulie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 iulie 2018, orele 1500. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:- adresa nr. IIA/13559 din 28.06.2018 a Directiei economice;

-       adresa nr. V/13589 din 29.06.2018 a Directiei tehnice, investitii, lucrari publice - Serviciul tehnic, investitii;

-       adresa nr. IV/13548 din 28.06.2018 a Directiei dezvoltare durabila si relatii externe;

-       adresa nr. IA/13615 din 29.06.2018 a Directiei administratie locala;

-       adresa nr. VB/13803 din 02.07.2018 a Directiei tehnice, investitii, lucrari publice - Serviciul administrare drumuri, lucrari publice;

-       prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. I/13792 din 02.07.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

        Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 04 iulie 2018, orele 1500, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. 1.   Proiect de hotarare privind a doua rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 2.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a Sectiilor externe ale Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud" si cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Bistrita-Nasaud si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, in vederea realizarii schimburilor anuale de elevi din judetul Bistrita-Nasaud si districtul Kyffhäuser, landul Thuringen, Republica Federala Germania. 

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 4.   Proiect de hotarare privind finantarea deplasarii in anul 2018 a unui grup de elevi din judetul Bistrita-Nasaud in districtul Kyffhäuser, landul Thuringen, Republica Federala Germania.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

5. Proiect de hotarare privind finantarea participarii grupului de elevi si cadrelor didactice de la Colegiul National "Petru Rares" din Beclean la tabara de tineret organizata de Asociatia Judeteana a Pompierilor Voluntari din landul Mecklenburgische Seenplatten, landul Mecklenburg Vorpommern, in anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.   Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.   Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului: "Modernizare DJ 172 G, km 43+298-50+000, Satu Nou-Cusma" judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Bistrita-Nasaud la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 03.07.2018.

 

     Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                  Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI,

                 MICA OPREA

 

 

 

Nr. 130

Din 02.07.2018

MN / 2 ex.

0 comentarii1533 vizualizări04 iulie 2018
rss 2.0
rss 2.0