Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 24 Martie 2019 - 1146 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018, orele 15ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-       Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       avizul de legalitate nr. IBa/13109 din 22.06.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: 

Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018, orele 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

  1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 29 mai 2018. 
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud.

Initiator: Vasile Puica - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind prelungirea detasarii doamnei Cotfas Liliana, incepand cu data de 15.06.2018, in functia publica de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud, pe o perioada de 6 (sase) luni.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Bistrita-Nasaud, editia 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii "LDP Security" S.R.L. Bistrita pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2020.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind finantarea primirii in anul 2018 a grupului de tineri din districtul Kyffhäuser, landul Thuringen din Republica Federala Germania, in cadrul schimbului de elevi intre judetul Bistrita-Nasaud si districtul Kyffhäuser.

 Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind finantarea proiectului "Procurarea unui autoturism de serviciu, Dacia Duster" pentru functionarea Directiei Asistenta Sociala si Protectia Familiei Glodeni, Republica Moldova.

 Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului: "Modernizare DJ 173C, km 3+062-6+185, Bistrita-Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud".

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud 

10. Diverse.  

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 23.06.2018. 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

        - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

  

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

  

               Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

                    MICA OPREA

 

  

 

Nr. 118

Din 22.06.2018

MN/2 ex.

0 comentarii1463 vizualizări23 iunie 2018
rss 2.0
rss 2.0