Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 24 Martie 2019 - 1130 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean B-N in sedinta extraordinara la data de 17 mai 2018.

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;Avand in vedere:- adresa nr. VB/9702 din 14.05.2018 a Directiei tehnice, investitii, lucrari publice;-  adresa nr. IIA/9703 din 14.05.2018 a Directiei economice;- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;- avizul de legalitate nr. IBa/9711 din 14.05.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregatire documente consiliu.

 

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,DISPUNE: 

        Art.1. Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 17 mai 2018, ora 1100, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud in anul 2018.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Bistrita-Nasaud a unui imobil-constructie "Anexa magazie, beci", situat in municipiul Bistrita, str. Horea, nr. 20, in vederea casarii, demolarii si valorificarii materialelor rezultate.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 3.   Proiect de hotarare privind inchiderea circulatiei pe o perioada de 6 luni pe "DJ 172D, Lot 3 - km 40+732-54+842 - (DN 17) Josenii Bargaului - Stramba - Ilva Mica" judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 15.05.2018.

 

     Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Arhitect sef;

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe;

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

                        Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDETULUI,

                            MICA OPREA

 

 

Nr. 93

Din 14.05.2018

MN / 2 ex.

 

0 comentarii1197 vizualizări16 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0